2020-06-29 11:20:03

UPIS DJECE U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

održat će se 13., 14. i 15. srpnja 2020. godine od 8 do 14 sati u matičnoj školi.  Potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. liječničko uvjerenje koje se dobiva na liječničkom pregledu
  2. kopiju domovnice i rodnog lista djeteta s OIB-om
  3. rješenje o prijevremenom upisu (odnosi se na djecu koja do 31. ožujka 2020. godine nemaju navršenih šest godina života)
  4. kopije dokumentacije (nalazi logopeda, psihologa i dr. ako je dijete bilo u nekoj obradi ili tretmanu)

 

i ispuniti pripremljene obrasce:

  • Upisnica u osnovnu školu
  • Izjava za produženi boravak (samo za matičnu školu)
  • Izjava za izbornu nastavu informatike
  • Izjava za izbornu nastavu katoličkog vjeronauka

Osnovna škola Ludina