2020-05-25 18:42:00

Postavljanje ciljeva u učenju

Učenici 5.a razreda već neko vrijeme bave se temom učiti kako učiti. 

Ovoga puta postavljali su ciljeve u učenju. 


Osnovna škola Ludina