2020-04-21 18:36:00

Plan učenja

Učenici 5.a razreda upoznali su se s pojmom plana učenja u nastavi na daljinu te su izradili svoje prve planove. 

 


Osnovna škola Ludina