2020-05-15 18:16:00

Svi putevi vode u Rim

U sklopu jedinice o postignućima starih Rimljana u graditeljstvu učenici su analizirali postupak izgradnje rimske ceste te zatim napravili svoj uzorak ceste u čaši. 

 

Prva faza: nasipavanje krupnog kamena

Druga faza: nasipavanje sitnog kamena

Treća faza: postavljanje kamenih ploča
Osnovna škola Ludina